Contact Oradea +4 0743 982 745 +4 0745 622 291 +4 0359 481 084 Bucuresti +4 0743 241 624
Consultanta credite bancare si finantari europene - Gaminvest

Consultanta financiara, credite si fonduri europene, in Oradea, Bihor si Bucuresti

Compania  din Oradea noastra va ofera servicii profesioniste de consultanta pentru obtinerea de credite bancare sau fonduri europene nerambursabile. Astfel, veti avea acces la cea mai potrivita linie de finantare pentru afacerea dvs, avand de asemenea posibilitatea de a va recupera o parte semnificativa din valoarea investitiei realizate.

Serviciile pe care le oferim includ:

 •           Identificarea si analizarea oportunitatilor de finantare, atat credite bancare, cat si finantari europene nerambursabile;
 •           Intocmirea studiilor de prefezabilitate si de fezabilitate;
 •           Realizarea planului de afaceri;
 •           Realizarea planului de marketing;
 •           Studii de piata;
 •           Scrierea proiectului si a tuturor anexelor sale, in vederea accesarii fondurilor europene nerambursabile;
 •           Verificarea eligibilitatii proiectului scris;
 •           Managementul proiectului, o data ce acesta a obtinut finantarea;
 •           Colaborarea cu banci pentru obtinerea de credite bancare;
 •           Asistenta privind achizitiile publice.

Anul 2016 va aduce o serie foarte variată de finanțări nerambursabile, cuprinse între 10.000 și 200.000 de euro pentru înființarea sau dezvoltarea unor activități economice diverse. Cofinanțarea proprie din partea beneficiarului nu este întotdeauna solicitată, astfel că vă puteți realiza proiectul doar cu ajutorul fondurilor nerambursabile.

 

Succint, finanțările disponibile în anul 2016 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

1. Programul Operațional Regional

Deschidere estimată: Luna Ianuarie 2016
Finanțări pentru start-up-uri: nu

Acest program va fi deschis la începutul anului, în cursul lunii ianuarie cu o linie de finanțare destinată microîntreprinderilor.
Prin intermediul acestei linii de finanțare, beneficiarii vor avea la dispoziție o finanțare nerambursabilă cuprinsă între 25.000 și 200.000 de euro, în întregime nerambursabilă. Solicitanții vor suporta doar cheltuielile neeligibile, atunci când acestea intervin în cadrul proiectului (comisioane, impozite, taxe, mijloace de transport, utilaje second-hand).

Condiții de eligibilitate cerute:

 • Firma trebuie să aibă cel puțin un an fiscal integral, încheiat cu bilanț contabil;
 • Beneficiarii trebuie să fie din categoria microîntreprinderilor, cu cel puțin un angajat cu normă întreagă, dar nu mai mult de nouă angajați și cu o cifră de afaceri de până la două milioane de euro;
 • Proiectul trebuie realizat în spațiul urban;
 • Valoarea proiectului trebuie să fie cuprinsă între aproximativ 100.000 de lei și 3.000.000 de lei;
 • Ajutorul acordat este cuprins între 25.000 de euro și 200.000 de euro. În cazul în care valoarea proiectului este mai mare, diferența este suportată de beneficiar din fonduri proprii;
 • Domeniile de activitate acceptate sunt numeroase, având prioritate activățile de producție;

2. Programul Național de Dezvoltare Rurală

Deschidere estimată: Luna Martie 2016
Finanțări pentru start-up-uri: da

PNDR va deschide, la fel ca și în 2015, un număr de 6 linii de finanțare interesante pentru beneficiarii privați, două dintre acestea fiind destinate activităților economice, altele decât agricultura, realizate în mediul rural.

Măsura 6.2 Înființarea de activități neagricole în zonele rurale

După cum îi spune și numele, această măsură este destinată înființării unor activități economice în spațiul rural.

Condiții de eligibilitate cerute:

 • Activitatea desfășurată nu trebuie să fie din sfera agriculturii;
 • Au prioritate activitățile turistice, meșteșugărești, sau de producție;
 • Ajutorul nerambursabil este de 50.000 de euro pentru servicii, sau 70.000 de euro pentru activități de producție;
 • Nu se solicită contribuție privată;
 • Orice cheltuială considerată de beneficiar necesară pentru implementarea proiectului este acceptată ca o cheltuială eligibilă (inclusiv plata utilităților, achiziția materiei prime etc).

Măsura 6.4 Crearea și dezvoltarea de activități neagricole

La fel ca și în cazul măsurii 6.2, sunt acceptate toate activitățile desfășurate în spațiul rural, cu excepția agriculturii.

Deosebiri față de măsura 6.2:

 • Ajutorul financiar nerambursabil este de 70% în cazul serviciilor sau 90% în cazul activităților de producție, dar nu mai mult de 200.000 de euro;
 • Cheltuielile eligibile sunt bine definite în Ghidul Solicitantului, fiind acceptate în special construirea de clădiri, achiziția de echipamente noi, procurarea de softuri necesare;
 • Beneficiază de șanse sporite la finanțare infrastructura turistică realizată în zonele cu potențial ridicat.

3. Programul Operațional Capital Uman

Deschidere estimată: prima jumătate a anului 2016

Acest program va aduce oportunități de finanțare foarte atractive , pentru o gamă variată de beneficiari eligibili. Totuși, în cele ce urmează va fi prezentat programul „România Creativă”, ce acordă microfinanțări de până la 25.000 de euro șomerilor, persoanelor inactive, dar și salariaților care vor să devină antreprenori în industrii creative, precum: meșteșuguri, industria publicitară, crearea și dezvoltarea de software, producția de jucării, arhitectură, modă.

Nu se vor acorda finanțări nerambursabile pentru firmele crate în București – Ilfov. Beneficiarul va trebui să-și înregistreze și să-și demareze investiția în celelalte 7 regiuni ale țării.

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, trebuie să parcurgi trei etape:

 • În prima etapă, va trebui să urmezi un program de educație antreprenorială, care să te pregătească pentru deschiderea și operarea societății în condiții optime;
 • Etapa a doua este rezervată pregătirii planului de afaceri și susținerea lui în cadrul unei comisii de evaluare;
 • Etapa finală permite solicitanților cu planuri de afaceri viabile să-și deschidă firmele și să pornească activitatea descrisă în proiect. Este momentul în care va trebui să creezi și locuri de muncă, pe care le vei păstra o perioadă de timp menționată în Ghid.

Proiectele nu vor putea fi depuse de viitorii antreprenori în mod direct, ci vor fi derulate prin intermediul unui Administrator de grant (ONG sau Instituție publică, cel mai probabil).

4. Finanțări Naționale

 Nu este estimată o dată pentru deschiderea acestora, însă este de așteptat ca acest lucru să se întâmple în a doua jumătate a anului.

Mai mult, finanțările naționale nu au o programare multianuală, ca în cazul finanțărilor din fonduri europene, ci beneficiază de fonduri alocate conform Bugetului de Stat, ceea ce le face vulnerabile unor eventuale rectificări.

Bugetul anunțat pentru anul 2016 este de aproximativ 160 de milioane de lei, sumă ce va fi alocată prin intermediul unui număr de zece programe de finanțare a afacerilor mici și mijlocii. Dintre aceste zece programe, trei sunt noi, urmând a fi deschise pentru prima dată în acest an.

Cele mai interesante linii de finanțare sunt:

a. Finanțări acordate prin intermediul SRL-D, deschise de întreprinzători debutanți

 • Ajutorul nerambursabil este de 50% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 10.000 de euro;
 • Prin implementarea programului în anul 2015 au fost acceptate pentru finanţare 580 de proiecte;
 • Bugetul estimat pentru anul 2016 este de 22,7 milioane de lei;
 • Cu puține excepții (agricultura, pescuit etc), toate activitățile sunt eligibile.

b. Finanțări pentru activități START

 • Ajutorul nerambursabil este de 90% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 120.000 de euro;
 • Pentru a putea depune proiecte în cadrul acestui program, societățile comerciale trebuie să nu aibă mai mult de doi ani de la data înregistrării la Registrul Comerțului;
 • Prin implementarea programului în anul 2015 au fost acceptate pentru finanţare 580 de proiecte;
 • Bugetul estimat pentru anul 2016 este de 22,7 milioane de lei;
 • Cu puține excepții (agricultura, pescuit etc), toate activitățile sunt eligibile.

c. Programul Comerț

 • Ajutorul nerambursabil este de 90% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 135.000 de euro;
 • Pentru a putea depune proiecte în cadrul acestui program, societățile comerciale trebuie să nu aibă mai puțin de doi ani de la data înregistrării la Registrul Comerțului;
 • Este singurul program care acordă finanțare nerambursabilă care sprijină activitățile de comerț, acestea fiind neeligibile în cadrul tuturor celorlalte programe europene sau naționale.

d. Finanțări pentru Femei Manager

Programul oferă femeilor antreprenor un ajutor financiar de maximum 50.000 de lei, reprezentand 90% din investiţii. Diferenţa de 10% trebuie să fie acoperită din fonduri proprii ale beneficiarelor.

În anul 2015 au fost selectate doar 21 de proiecte dintr-un numar de 219 depuse, ca urmare a bugetului insuficient.

e. Programul naţional multianual de microindustrializare

Acest program nou are alocat prin intermediul Bugetului de Stat pe 2016 suma de 60,89 milioane de lei. Din informatiile disponibile la momentul redactării acestui Ghid practic de finanţare, în acest program întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) ar urma să primească ajutoare financiare nerambursabile de la stat de până la 120.000 de lei, reprezentand 90% din valoarea investiţiei pe care vor trebui să o faca.

Prin Program ar urma să se finanţeze cheltuielile de formare profesională a angajaţilor noi (cursuri sau formare la locul de muncă) şi de implementare a unor planurilor de investiţii depuse de firme. Investitiţiile pot consta, de exemplu, în achiziţionarea de utilaje, autoutilitare, echipament IT ori realizarea unui site de prezentare a firmei.

Fabricile pot activa în mai multe sectoare, de la industrie alimentară, confecţii, până la fabricarea maşinilor.

f. Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural

Acest nou program are alocat un buget total de 25,9 milioane de lei în anul 2016.
În program pot intra microîntreprinderile, IMM-urile, persoanele fizice autorizate (PFA) înregistrate la Registrul Comerţului de cel mult un an la data cererii ajutorului. O altă condiţie importantă este ca societatea să aiba sediul în mediul rural şi tot la sate să-şi desfăşoare activitatea.

Prin program, antreprenorii de la sate pot să primească un ajutor de la stat de până la 50.000 de lei, reprezentând 90% din investiţia pe care trebuie să o facă aceştia. La această sumă, beneficiarul ar trebui să asigure aproximativ 5.555 de lei, reprezentand 10% din investiţia obligatorie.

Banii vor putea fi investiţi în echipamente IT, birotică, utilaje, autoutilitare, crearea unui site de prezentare, servicii de promovare, cursuri de antreprenoriat, consultanţă etc
Oferte exclusiveOferte recente


Reclame