Contact +4 0743 982 745 +4 0745 622 291 +4 0359 481 084 contact@gaminvest.ro
Consultanta si asistenta legal juridica - Gaminvest

Consultanta juridica in Oradea, Bihor si in Bucuresti, Romania

  

S.C. GAMINVEST S.R.L. colaboreaza de mai multi ani cu avocati calificati profesional si consilieri juridici, specialisti in diferite ramuri ale dreptului din Romania.

Avem astfel posibilitatea de a oferi clientilor nostri, persoane fizice sau companii, atat din Romania cat si din strainatate, consultanta juridica profesionista adecvata oricarei situatii cu care acestia se confrunta.

            Pachetul nostru de consultanta juridica pentru companii, din momentul infiintarii firmei, cuprinde, printre altele:

·         gasirea sau modificarea sediului social

·         modificarea statului social

·         infiintarea unui punct de lucru

·     obtinerea a diferite autorizatii si avize de la autoritati publice, de mediu etc.

·       asistenta la fuziuni si achizitii sau la formarea unei societati mixte (joint venture)

·         recuperari debite, executari silite si lichidari judiciare

·        asistenta la negocierea si redactarea contractelor

·       asistenta si reprezentare in fata diferitelor autoritati, a notariatelor publice si a executorilor judecatoresti

·         proceduri de reorganizare si salvare a firmei

·         proceduri de intrare in faliment sau de desfiintare a firmei (dizolvare, lichidare, radiere)

            Departamentul juridic din cadrul S.C. Gaminvest S.R.L. este orientat spre satisfactia clientului, oferind servicii ireprosabile la preturi accesibile, asftfel clientii nostrii bucurandu-se de cel mai bun raport calitate-pret.
            Misiunea noastra este de a oferi un suport juridic de cea mai inalta calitate, atat pentru clientii din Oradea, sau Romania, cat si celor din strainatate.
        Departamentul juridic din cadrul S.C. Gaminvest S.R.L. se concentreaza pe identificarea, intelegerea si rezolvarea adevaratelor problemele ale clientului, oferindu-i un suport juridic complex.
            Prin urmare, disponibilitatea extinsa si promptitudinea suportului juridic pe care il oferim asigura atat indeplinirea proiectelor complexe cat si siguranta rezolvarii problemelor urgente si neprevazute.
            Adaptarea continua la particularitatile si nevoile clientului constituie unul din elementele de baza a valorii oferite de societatea noastra, prin adoptarea celor mai potrivite formule de colaborare.
            Standardele etice stau la baza tuturor aspectelor activitatii noastre, constituind baza indiscutabila a intregii noastre activitati, prin asigurarea unei confidentialitati depline cu privire la toate informatiile puse la dispozitie de client.
            Clientii societatii se bucura mereu de un pachet complet de servicii juridice de calitate, create si adaptate pentru satisfacerea necesitatilor acestora.
            In concluzie problemele clientilor nostri sunt si problemele noastre.

 

In continuare vom enumera domeniile noastre de activitate juridica:

 

Drept Civil

•asistenta si reprezentare la notariat, in fata notarului public

•asistenta si reprezentare in litigii civile de orice natura

•consultanta in diverse aspecte privind aplicarea legii civile

•obtinere de avize si autorizatii pentru persoane fizice si juridice

•negociere, redactare, modificare si incetare contracte civile

•redactarea si sustinerea actiunilor civile la instantele de judecata in diferite faze procesuale

•executarea hotararilor date de instantele judecatoresti

•asistenta si reprezentare in faza de executare silita

•mediere conflicte, conciliere, arbitraj privat ad-hoc

•asistenta si reprezentare in proceduri necontencioase

•asistenta in cadrul negocierilor

•recuperare debite

 

Drept Comercial

•infiintari societati comerciale, asociatii, fundatii si asociatii de proprietari

•redactare acte constitutive, hotarari ale adunarii generale a asociatilor, acte aditionale, contracte si declaratii in forma atestata de avocat

•reprezentare in fata Registrului Comertului pentru inregistrarea infiintarii de societati inregistrarea modificarilor actului constitutiv

•contracte de cesiune parti sociale, infiintari puncte de lucru, majorare capital social, modificarea sediului social, etc.

•reprezentare in fata instantelor judecatoresti pentru recuperare creante

•litigii comerciale de drept comun

•reprezentare si asistenta in dosare de faliment si reorganizare judiciara

•Procedura insolventei - asistarea si reprezentarea clientilor la adunarile creditorilor, a actelor efectuate de administratorul judiciar/lichidator, solutionarea contestatiilor la tabelul creanteolor, asistarea si reprezentarea intereselor debitorului in raporturile cu creditorii, administratorul judiciar/lichidator si judecatorul sindic pe parcursul intregii proceduri reglementate de legea nr.85/2006

 

Contracte Civile si Comerciale

•asistarea clientului la negocieri, redactarea, modificarea si urmarirea executarii urmatoarelor tipuri de contracte: vanzare-cumparare de bunuri mobile (corporale si incorporale- actiuni, fond de comert) si imobile, de leasing financiar si operational, asigurari si reasigurari (despagubiri in asigurari, aspecte referitoare la asigurarea si managementul riscului), contracte de credit bancar, contracte de asociere in participatiune, de prestari servicii (publicitate, antrepriza, transport marfuri), contracte de comision, franciza, distributie, contracte de constructie inclusiv pentru lucrari stabilite de beneficiari

•elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene si modalitati de plata, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea platii pretului, interpretarea clauzelor contractuale, s.a.

 

Drept Contencios Administrativ

•atacarea proceselor verbale de constatare si sanctionare contraventională

•asistenta juridica acordata institutiilor publice in probleme legate de emiterea de diverse acte administrative, activitatea de control si efectele actelor administrative emise de diverse institutii publice

•asistenta juridica in proceduri de achizitii publice

•redactare contracte administrative

•consultanta juridica acordata clientilor in domeniul privat in ceea ce priveste relatia acestora cu organele administrative, in special cu privire la autorizarile administrative si actele de control

•reprezentare in litigii de contencios administrativ si privitoare la achizitii publice

 

Dreptul proprietăţii intelectuale

•consultanta juridica

•protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe

•indeplinirea formalitatilor in fata OSIM in vederea brevetarii unei inventii sau a unei marci, sigle, insemn

•intocmirea dosarului pentru OSIM

•asistarea si reprezentarea in fata instantelor de judecata in cazul in care creatia, inventia, marca sau dreptul dumneavoastra de autor sunt incalcate

 

Dreptul asigurarilor

•Consultanta juridica in toate domeniile dreptului asigurarilor

•Analiza politelor de asigurare in forma standard

•Negocierea primelor de asigurare si activitati de conciliere in cazul aparitiei riscului asigurat

•Aspecte legate de asigurare si reasigurare

 

 

Dreptul Muncii

•asistenta juridica acordata societatilor comerciale in privinta raporturilor de munca

•negocierea contractelor colective de munca, a diverselor solicitari ale sindicatelor, negocierea contractelor individuale de munca

•redactare contracte colective de munca, contracte individuale de munca, clauze speciale de confidentialitate, de neconcurenta etc.; redactarea fiselor posturilor si a regulamentelor interne

•asistenta juridica in diverse proceduri administrative desfasurate in vederea desfacerii contractelor de munca

•reprezentare in litigii de dreptul muncii, atat a institutiilor angajatoare, cat si a organizatiilor sindicale

 

Drept Penal

•asistenta si reprezentare in fata organelor de cercetare si urmarire penala (Politie, Parchet si alte organe de cercetare penala)

•asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata

•asistenta juridica in faza de executare a pedepselor

•asistenta juridica in procese penale privind: infractiuni contra persoanei, infractiuni contra patrimoniului, alte infractiuni prevazute in legi speciale

•asistenta si reprezentare pentru parti vatamate si parti civile in cadrul proceselor penale
Oferte exclusiveOferte recente


Reclame