Contact +4 0743 982 745 +4 0745 622 291 +4 0359 481 084 contact@gaminvest.ro
Firma de Contabilitate fiscala in Oradea - Gaminvest

Contabilitate fiscală în Oradea

Gaminvest
Consultanță și servicii de contabilitate fiscală
Societatea Gaminvest Excont SRL |  Birou de contabilitate autorizat C.E.C.C.A.R,
ofera pachete de servicii fiscale în Oradea | Servicii de contabilitate
pentru întreprinderile mici si mijlocii, din toate domeniile: 
 • producție
 • servicii
 • comerț
 • societăți non-profit, întreprinderi individuale, etc.


  Servicii complete financiar-contabile în  Oradea

 • Contabilitate fiscală pentru firme in Oradea si Bihor 
 • Consultanță financiară și legală
 • Înființare firme si start-up afacere
Lista serviciilor cuprinse în pachetul de contabilitate

 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare
 • Evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si Cartea Mare;
 • Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
 • Verificarea si intocmirea certificarea bilantului contabil;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.

Informații suplimentare:
 
Serviciile noastre de consultanta fiscala se impart in doua categorii:

Servicii de certificare (declaratii anuale de impozit pe profit, deconturile de TVA care au sume negative, declaratii cuantumuri pentru impozite si taxe)

Servicii de fiscalitate

 • impozit pe profit / venit (sfera de cuprindere, categorii de venituri impozabile, cote de impozit, termene de plata si de declarare a impozitului, aspecte fiscale internationale);
 • impozitul pentru reprezentante infiintate in Romania ale firmelor straine (prevederi ale Codului Fiscal, evitarea dublei impuneri, certificate de atestare a impozitului platit de nerezidenti, termene de depunere a declaratiilor fiscale);
 • impozite si taxe locale (baza de impozitare, contribuabili, mod de calcul, termene de plata, reduceri si scutiri de la plata impozitelor);
 • taxa pe valoare adaugata (sfera de aplicare, persoane impozabile, exigibilitatea TVA, baza de impozitare, operatiuni scutite);
 • aspecte privind procedura fiscala (creditori fiscali, debitori, domiciliu fiscal, inregistrarea fiscala a platitorului de impozite, taxe si contributii, contestatii, inspectia fiscala, contribuabili inactivi, termene de prescriptie
Servicii operaţionale de salarizare


Serviciile oferite de GAMINVEST CONTABILITATE ORADEA în cadrul externalizării procesului de calcul salarial sunt urmatoarele:

 • Preluarea datelor primare din interfeţele puse la dispoziţia clientului
 • Verificarea şi procesarea datelor
 • Efectuarea calculului de lichidare şi a taxelor către bugetul de stat
 • Întocmirea statelor de plată şi editarea rapoartelor aferente
 • Efectuarea calculului pentru acordarea tichetelor de masă
 • Întocmirea borderourilor pentru distribuţia tichetelor de masă
 • Generarea notelor contabile în formatul specific aplicaţiei de contabilitate
 • Generarea fişierelor în formatul cerut de bancă pentru plata salariilor pe card
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor cerute de stat în forma stabilita prin lege
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru plata taxelor salariale
 • Posibilitatea efectuării plăţilor de salarii şi taxe, upload în sistemul bancar online
 • Întocmirea declaraţiilor 112
 • Întocmirea şi depunerea declaratiilor anuale de venit
 • Servicii operaţionale de administrare de personal
 • Serviciile oferite de GAMINVEST CONTABILITATE ORADEA in cadrul externalizării procesului de administrare de personal sunt următoarele:
 • Contracte de munca
 • Acte adiţionale
 • Decizii de încetare a activităţii
 • Emiterea adeverinţelor pentru angajaţi
 • Gestionarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic şi raportarea acestuia către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)
 • Asigurarea relaţiei cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITMB)bratari barbati bratari pietre semipretioaseOferte exclusiveOferte recente


Reclame